trang-chu

CÔNG TY TNHH TRUSTBUILD là đối tác chiến lược của BlueScope Lysaght – trực thuộc tập đoàn BlueScope Steel Việt Nam. TRUSTBUILD cung cấp giải pháp thép cao cấp trong ngành Xây Dựng Công Nghiệp và Dân Dụng như Nhà Thép Mạ Kẽm Siêu Bền RANBUILD; Nhà Thép Tiền Chế TB Steel; Hệ Dàn Thép Mạ Trọng Lượng Nhẹ LySaght Smartruss; Mái Nhà Thờ; Mái Sân Thượng; Tôn BlueScope LySaght Klip-Lok, LySaght Deep Rib, LySaght Zipdek, LySaght Spandek, LySaght Trimdek, LySaght Multiclad, Hệ Trần Thép LySaght Ceidek , Xà Gồ Mạ Kẽm LySaght Zinc Hiten C&Z, Tấm Sàn LySaght Bondek.